Phần mềm quản lý tài liệu, hồ sơ online cho doanh nghiệp

Với có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh phần mềm doanh nghiệp, AseanTech tự hào mang tới cho bạn bạn giải pháp Phần mềm quản lý tài liệu, hồ sơ cho doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây.

  • Doanh nghiệp bạn có nhiều phòng ban khiến việc quản lý hồ sơ, sổ sách trở nên phức tạp?
  • Bạn muốn một giải pháp giúp các phòng ban trong công ty trao đổi tài liệu, đóng dấu, xác nhận văn bản nhanh chóng dễ dàng?

AseanTech là sẽ giúp bạn số hóa tài liệu, quản lý và lưu trữ tài liệu online.

Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể để chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Những tính năng chính phần mềm quản lý tài liệu của Asean Tech:

  • Quản lý văn bản, hồ sơ (PDF, Word, Excel, Power Point)
  • Phân quyền xem tài liệu cho các phòng ban
  • Mỗi người dùng có thể xác nhận bằng ký, đóng dấu điện tử
  • Gửi yêu cầu xác nhận tới đối tác, phòng ban trong công ty

Giải pháp này bao gồm dịch vụ vận hành máy chủ để lưu trữ tài liệu On Cloud.

Hình ảnh DEMO:

Chúng tôi cũng có thể phát triển thêm những tính năng riêng biệt để phù hợp với đặc thù doanh nghiệp của bạn.

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn.